การนำเสนอภาพนิ่ง 
SET Opportunity Day 3Q2018
ขนาดไฟล์ : 5.26 MB
วันที่ : 26 พ.ย. 2561

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

SET Opportunity Day 2Q2018
ขนาดไฟล์ : 1.37 MB
วันที่ : 16 ส.ค. 2561

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2018 Annual General Meeting of Shareholders
ขนาดไฟล์ : 2.15 MB
วันที่ : 27 ก.ค. 2561

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

SET Opportunity Day 1Q2018
ขนาดไฟล์ : 1.22 MB
วันที่ : 13 มิ.ย. 2561

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

SET Opportunity Day 4Q2017
ขนาดไฟล์ : 10.33 MB
วันที่ : 26 ก.พ. 2561

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

SET Opportunity Day 4Q2016
ขนาดไฟล์ : 1.93 MB
วันที่ : 16 มี.ค. 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2016 Annual General Meeting of Shareholders
ขนาดไฟล์ : 1.11 MB
วันที่ : 29 ก.ย. 2559

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Extraordinary General Meeting of Shareholders 1-2016
ขนาดไฟล์ : 0.58 MB
วันที่ : 29 เม.ย. 2559

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2015 Annual General Meeting of Shareholders
ขนาดไฟล์ : 1.42 MB
วันที่ : 25 ก.ค. 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

SET Opportunity Day 4Q2014
ขนาดไฟล์ : 1.09 MB
วันที่ : 23 มี.ค. 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2014 Annual General Meeting of Shareholders
ขนาดไฟล์ : 3.87 MB
วันที่ : 29 ก.ค. 2557

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

SET Opportunity Day 4Q2013
ขนาดไฟล์ : 1.13 MB
วันที่ : 18 มี.ค. 2557

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2013 Annual General Meeting of Shareholders
ขนาดไฟล์ : 5.28 MB
วันที่ : 26 ก.ค. 2556

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2012 Annual General Meeting of Shareholders
ขนาดไฟล์ : 2.98 MB
วันที่ : 27 ก.ค. 2555

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

SET Opportunity Day 4Q2011
ขนาดไฟล์ : 1.60 MB
วันที่ : 19 มี.ค. 2555

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2011 Annual General Meeting of Shareholders
ขนาดไฟล์ : 1.23 MB
วันที่ : 28 ก.ค. 2554

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

SET Opportunity Day 1Q2011
ขนาดไฟล์ : 2.66 MB
วันที่ : 07 มิ.ย. 2554

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

SET Opportunity Day 3Q2010
ขนาดไฟล์ : 2.04 MB
วันที่ : 03 ธ.ค. 2553

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Analyst Meeting Presentation 2010
ขนาดไฟล์ : 1.82 MB
วันที่ : 01 พ.ย. 2553

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Presentation at the 2010 AGM of Shareholders
ขนาดไฟล์ : 1.15 MB
วันที่ : 22 ก.ค. 2553

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

การบรรยาย ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ขนาดไฟล์ : 1.22 MB
วันที่ : 22 ก.ค. 2553

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1 ปี 2553
ขนาดไฟล์ : 1.62 MB
วันที่ : 04 มิ.ย. 2553

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

SET Opportunity Day 1Q2010
ขนาดไฟล์ : 1.78 MB
วันที่ : 04 มิ.ย. 2553

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

การบรรยาย ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
ขนาดไฟล์ : 0.70 MB
วันที่ : 28 ก.ค. 2552

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Presentation at the 2009 AGM of Shareholders
ขนาดไฟล์ : 0.46 MB
วันที่ : 28 ก.ค. 2552

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1 ปี 2552
ขนาดไฟล์ : 0.75 MB
วันที่ : 02 มิ.ย. 2552

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

SET Opportunity Day 1Q2009
ขนาดไฟล์ : 0.65 MB
วันที่ : 02 มิ.ย. 2552

คลิกเพื่อดาวน์โหลด