เครื่องคำนวณ การลงทุน
ชื่อย่อหุ้น : PTL ราคาล่าสุด
14.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
99,400
สกุลเงิน : THB
เปลี่ยนแปลง : -0.20 % เปลี่ยนแปลง : -1.40%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 14.10 / 71,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 14.20 / 57,200
วันก่อนหน้า : 14.30 ราคาเปิด : 14.30
ช่วงราคาระหว่างวัน : 14.10 - 14.30 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 12.80 - 17.60
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มกราคม 2562 15:30

 

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)