กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : PTL ราคาล่าสุด
16.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
562,700
สกุลเงิน : THB
เปลี่ยนแปลง : -0.30 % เปลี่ยนแปลง : -1.79%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : 16.50 / 94,400 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : 16.70 / 30,700
วันก่อนหน้า : 16.80 ราคาเปิด : 16.70
ช่วงราคาระหว่างวัน : 16.50 - 16.90 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 12.00 - 17.60
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กันยายน 2561 16:36

 

 

Chart Type