ธุรกิจของบริษัท

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PTL) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศอินเดีย) (PCL) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตและส่งออกแผ่นฟิล์ม PET (Bioxially Oriented Polyester Film) บริษัทมีสายการผลิตแผ่นฟิล์ม PET สองสาย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกหนึ่งสาย สายการผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบอลูมิเนียมสองสาย และสายการผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบอัดขึ้นรูปหนึ่งสาย นอกจากนี้ยังมีสายการผลิตแผ่นฟิล์ม CPP หนึ่งสายและแผ่นฟิล์ม CPP เคลือบอลูมิเนียมอีกหนึ่งสายการผลิต โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ประเทศไทย จังหวัดระยอง อีกทั้งบริษัทยังมีโครงการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานในสายการผลิตแผ่นฟิล์มชนิดหนา พร้อมด้วยเม็ดพลาสติก และยังมีสายการผลิตเคลือบอลูมิเนียมและสายการผลิต Blown PP ที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

โพลีเพล็กซ์ ยูโรป้า (PE) ในประเทศตุรกี โดย PTL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ก่อตั้งเมื่อปี 2547 และได้เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2548 โดยเริ่มจากการผลิตแผ่นฟิล์มบางก่อน การผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบอลูมิเนียมเริ่มในเดือนมีนาคม 2549 ส่วนเม็ดพลาสติก PET เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 โครงการสายการผลิตแผ่นฟิล์ม PET ชนิดบาง และแผ่นฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม เริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ทั้งสองโครงการเริ่มเดินเครื่องจักรตรงตามกำหนด และอยู่ภายใต้ งบประมาณที่ตั้งไว้

บริษัทโพลีเพล็กซ์ (อเมริกา) อิงค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2549 เพื่อเป็นการเพิ่มเครือข่ายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2552 กรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการลงทุนในประเทศจีน เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศหนึ่งที่อุตสาหกรรมฟิล์ม PET เติบโตอย่างรวดเร็ว ประมาณ 20% ของตลาดทั่วโลก ปัจจุบันการก่อตั้งบริษัทในประเทศจีนนั้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2552-53

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 คณะกรรมการของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการขยายโครงการแผ่นฟิล์ม PET ของบริษัทย่อยในประเทศตุรกี เพื่อเลือกทำเลที่ตั้งใหม่ เป็นประเทศสหรัฐอเมริกา การลงทุนนี้รวมถึงสายการผลิตแผ่นฟิล์ม PET ชนิดบาง เม็ดพลาสติก และสายการผลิตเคลือบอลูมิเนียม

ทั้งนี้การที่บริษัทได้มีการขยายการลงทุนในประเทศไทย ประเทศตุรกี ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน (กำลังดำเนินการ) โดยมีเป้าหมายทางธุรกิจที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดไปสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งทวีปสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวีปอเมริกาเหนือ และตลาดอื่นๆทั่วโลก บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว